KONTAKT

Železník Stanislav – předseda
Úprkova 1075
Strážnice
tel. 728 854 522

Zahradníček Kamil – místopředseda
Petrov 376
tel. 602 584 910
zahradnicek.kamil@seznam.cz

Ing. Velísek Jaroslav – hospodář
Petrov 452
tel. 608 742 422
info@lmkstr.cz

Skřítek Miroslav – webové stránky
info@lmkstr.cz